Po slavnostním programu se lidé přesunuli do blízkého kostela, kde starosta Milan Urban pohovořil mimo jiné i o výrobě nové sochy; kromě toho ale pohovořil i místostarosta Paluska, děti z místní školy zarecitovaly, došlo i na řeš o osudu pomníku T. G. Masaryka, příběh legionáře Antonína Holoty a zazněly i moravské lidové písně.