Oslava byla zahájena slavnostním nástupem hasičských sborů, po kterém následovalo uctění památky padlých ve světové válce. Po pochodu obci s dechovým orchestrem VDO Dolní Chvatliny byla vysazena pamětní lípa k výročí 100 let Československa.

Jako další program následovalo předání a posvěcení hasičské techniky, různé ukázky, jako například, jak se hasilo před 50 lety a soutěž v požárním útoku. Každé družstvo bylo oceněno pamětním pohárem.

Po skončení závodu a vyhlášení výsledků pokračovaly slavnosti přátelským posezením a taneční zábavou.