Příjezdová komunikace tak zůstane průjezdná, ale pouze pro zásobování skladů. Ostatní vozidla, samozřejmě s výjimkou stavby, mají vjezd na uvedenou komunikaci od křižovatky u transfúzní stanice zakázán. Stejně tak byl uzavřen chodník pro pěší podél rekonstruovaného objektu O. Prostory atria v současné době stavba nezasáhne.