O Tomáši Garrigueovi Masarykovi byla pak i přednáška ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice, která se konala hned po pietní akci. Na přednášku byl pozvaný známý publicista Václav Žák a vysokoškolský pedagog docent Zdeněk Pinc. 

Kristýna Baštářová