Nachází se zde totiž speciální pedagogické zařízení ABAŠkolka, ve které se snaží dětem s poruchou autistického spektra pomocí nové metody nazvané Aplikovaná Behaviorální Analýza naučit systematicky a intenzivně novým dovednostem ve všech oblastech vývoje.

Charitativní odpoledne pořádala spolu se školkou také Gábina Průšová, jejíž rodina vychovává malého Matyáška, který zmíněnou školku navštěvuje.

Program akce tvořila především hudební vystoupení Jana Křížka, skupin Civilní obrana a Monna On the roof.

Také zde bylo připraveno množství tvořivých dílen, atrakcí nebo veřejná prezentace pořadu Českého rozhlasu k tématu autismu. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na provoz ABAŠkolky.