Na děti zde čekala spousta strašidel i milých pohádkových bytostí, jako například Jů a Hele, Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat, Bob a Bobek, líný Honza a další.

U každé splněné disciplíny děti dostaly odměnu. Na cestě je přitom čekaly různé překážky. U Krakonoše každý musel přelézt po provaze přes rokli, u Boba a Bobka zase sjet po vysoké klouzačce. Na konci stezky Ferda mravenec rozdával buřty, které si děti mohly opéct na ohni.