V jednotlivých objektech skanzenu byly připraveny různé dílničky nebo naučné přednášky o dávných zvycích vánočního období. V provozu byla také kovárna, kde si mohly děti vyzkoušet svou zručnost. Hlavním lákadlem byla samotná Tříkrálová koleda v podání koledníků v dobových kostýmech. Ta nemohla končit jinak, než nápisem K+M+B s letopočtem, posvěcenou křídou nad dveře domu. Pro mnohé bylo překvapení, že se nejedná o iniciály Tří králů, ale zkratka pro Christus mansionem benedicat, česky Kristus ať obydlí žehná. 


Richard Karban