Nechyběly ani ukázky sportů taekwondo a Sokol - Cirkus se svou skladbou, se kterou vystupoval na sokolském sletu v Praze. Chvíli po desáté hodině začalo fotbalové utkání mladších přípravek.