Rybník je zakomponován do Území s udržitelnou ekologickou stabilitou a bude fungovat v rámci lokálního biokoridoru Žhery – Skramníky. Obec výhledově počítá, že okolí bude osázeno dřevinami lužního lesa.