„Nejvíce jsem se obávali postoje některých rodičů a komplikací spojených s předsudky kvůli testování. Rodiče ale nic nekomplikovali, děti vše zvládly perfektně. Ze 114 tětí bylo jen jedno pozitivní,“ popsal ředitel 4. základní školy Kolín Bohumil Herčík s tím, že celkem škola asi 160 testů. „Děti byly šťastné, že se vidí, že jsou pohromadě. Snad všechna ta snaha nepřijde vniveč,“ doplnil ředitel.

„Všechny děti jsme otestovali, někteří rodiče si nepřáli své děti testovat, ty tedy zůstaly doma. Z ostatních příchozích žáků byli všichni negativní,“ popsala ředitelka 1. základní školy Kolín Zdenka Filipová. Po provedení testů se uskutečnily třídnické hodiny a komunitní kruhy. Pak si žáci na zopakovali češtinu a matiku.

I oběd byl slavností. Děti si v jídelně pochutnaly na oblíbeném řízku.

Také v Základní škole v Plaňanech nezaznamenali žádné velké problémy. „Ani jsem nevěděl, že tu žáci jsou,“ smál se ředitel Martin Šmahel. „Pozitivní nikdo nebyl,“ upřesnil. „Neměli jsme problém ani s nikým z rodičů. Zhruba osm procent dětí zůstalo doma,“ konkretizoval ředitel plaňanské školy s tím, že v pondělí se uskutečnilo přes sto testů.