Jde o takzvané předčasné užívání, během dalších dnů se bude ještě dokončovat například instalace veřejného mobiliáře, jako jsou odpadkové koše apod., v některých částech se ještě pracuje na povrchu chodníků a zbývá ještě doplnit zeleň.