Nechyběly milé dílničky a soutěže pro děti, prohlídka kostela, možnost podívat se na dění z ptačí perspektivy přilehlé zvonice, kde najdete i zvon z druhé poloviny 15. století.

Velmi pěkné bylo také vystoupení dudáků, skupiny Blue Squadron Pipe Band, kteří nejen spolu s návštěvníky slavností vytvořili průvod kolem kostela, ale samozřejmě také zahráli a povyprávěli o skotské dudácké hudbě. Nemohly chybět nešpory v kostele a mše. To vše zarámovalo příjemné počasí, milá sousedská setkání, přátelská popovídání a výtečné občerstvení.