Pokud epidemická situace dovolí a bude se letos posvícení konat, firma předtím stavební stroje, materiál, buňky atd. odklidí a po posvícení zase nastěhuje zpět. Vzhledem k tomu, že rozsáhlá oprava mostu je plánovaná do podzimu 2022, je totéž domluvené i na posvícení příštího roku.