Kvůli zvýšenému pohybu sanitních vozidel a vozů zdravotnické záchranné služby ve vjezdu u budovy dopravní zdravotnické služby, který byl vyhrazen výhradně pro jejich vjezd a výjezd, byla uzamčena branka pro chodce vedle závory. Pro pacienty i zaměstnance, kteří se pohybují mezi projíždějícími sanitami, to rozhodně nebyla bezpečná situace.

Prostor kolem závory je monitorován kamerovým systémem, není dovoleno se závorou jakkoli manipulovat ani ji podlézat, což se do této doby dělo.