„Když jsem sem přicházel a viděl tu asi tři lidi, měl jsem z účasti obavy, ale jsem rád, že jste nakonec přišli. Přestáváme znát své moderní dějiny, a když se zeptáte mladých lidí, tak neví, co se stalo sedmnáctého listopadu 1989, natož v roce 1939. Takže je dobře, že jste s sebou vzali děti, ty už budou umět odpovědět, protože s nimi o tom komunikujete. Před osmadvaceti lety začala nejsvobodnější éra našeho života a my musíme smeknout před všemi, kteří tenkrát dokázali vybočit z davu,“ řekl mimo jiné starosta města Vít Rakušan poté, co Petr Konývka zazpíval bez mikrofonu společně s přítomnými státní hymnu.

Po krátkém projevu pak Vít Rakušan se svými zástupci Michaelem Kašparem a Tomášem Růžičkou položili kytici ke státní vlajce a fotografii Václava Havla a přidali další svíčky k těm již plápolajícím.

Pak už pódium patřilo kytaristovi Michalu Němcovi a zpěvačce Marii Puttnerové z kapely Jablkoň vystupující v tomto komorním složení coby Půljablkoň, kteří zahráli a zazpívali kromě jiných i skladby Když v noci sněží, Odpouštím ti, Rút nebo Adamov. 

„Tak abychom tady mohli slavit i za rok,“ narazila na současnou politickou situaci před koncem koncertu Puttnerová. 

Ve vstupní chodbě radnice byly k vidění na panelech umístěné fotografie z generální listopadové stávky a články z dobových novin, většina přítomných také využila možnosti podepsat se do pamětní knihy. A také zakoupit horký nápoj, který se v sychravém počasí obzvlášť hodil.