Obzvláště velkému zájmu, především dětí, se těšilo zdobení vajíček za pomoci různých technik. Od klasického barvení v cibulových slupkách, škrábaných kraslic po malování horkým barevným voskem.

Fronta se také tvořila u školy pletení klasických pomlázek. Lidové písně z Chrudimska, Hradecka a Polabí zahrál a zazpíval folklorní soubor Lipka.

Pro nejmenší návštěvníky byla připravena pohádka Princ Bajaja v podání loutkového divadla Navětvi. Nechybělo ani klasické velikonoční občerstvení.