Od 15 hodin se konala poutní mše v místním kostele sv. Prokopa a po ní následovalo posezení v místním hostinci.