Návštěvníků přišlo mnoho a děti se nemohly cesty vláčkem dočkat. Vláček jezdil v pravidelných intervalech a vagóny byly taženy parní lokomotivou. Větší části víkendu počasí přálo a to byl pravděpodobně důvod velké návštěvnosti.

Návštěvníci si mohli zakoupit nejen suvenýry na památku či tradiční občerstvení, ale také vynikající řepánek.

Slavnosti dokonce byly na Řepařské drážce doprovázeny živou kapelou Trampoty. Ta hrála velmi zvesela k poslechu i tanci.

Vláček z Kolína vyrážel přímo do stanice Býchory, kde byl jeho cíl. Po cestě bylo připraveno překvapení v podobě přepadení vagónů kovboji, kteří se přiřítili na koních. Dle ohlasů návštěvníků, akce s přepadáváním vláčku sklidila velký úspěch.