Na úvod tohoto dětského dne si všichni měli možnost prohlédnout popelářské auto, poté následovaly soutěže. Po dokončení všech úkolů si děti mohly opéct buřta a pokračovala volná zábava zakončená pak večerem pro dospělé s kapelou J. B. Band.