Po mši bylo na farní zahradě připraveno pohoštění a každý si mohl promluvit s otcem Charlesem.