Přístupová cesta tam vede buď od školy, nebo lze jít ze silnice po levé straně z města směrem na Štolmíř.