Na vrcholek Lipské hory u lipanské mohyly se postavila vojska táboritů a orebitů vedená Prokopem Holým a proti nim stáli umírnění husité, kteří chtěli husitské války v Českých zemích ukončit.

Na rekonstrukci bitvy u Lipan nechyběly tradiční středověké stany, zbraně z dob husitů tzv. tarasnice a houfnice, dobové stánky se šperky a podobnými výrobky a samozřejmě ani občerstvení a pro žíznivé jak alkoholické, tak nealkoholické nápoje.

Samotné bitvy se zúčastnila stovka dobrovolníků z různých oddílů, které předváděly průběh boje podle toho, jak se ve skutečnosti roku 1434 odehrál.

Kristýna Baštářová