Jak nemocnice dodává, nelze vyjmenovat všechny dárce, nemálo z nich je i anonymních. Posílají firmy, školy, jednotlivci. Každé pomoci si zdravotníci velmi váží.