„Plánovali jsme to jako takovou tečku za čertovským týdnem, zájem nás opravdu překvapil. Bohužel, někteří návštěvníci se neumějí příliš chovat, takže celou akci zkomplikovali,“ zhodnotila Denisa Cabicarová z Futura.