Obřad začal tradičně venku za chrámem posvěcením velikonočního ohně a zapálením svíce Paškálu, poté kolínský farář Ján Halama, farní vikář Georges Makonzo Mondo a jejich družina vstoupili v průvodu do setmělého chrámu, kde si od nich věřící zapálili své svíce v symbolu vyjadřujícím, jak Kristovo tělo přemáhá temnotu hříchu a smrti.

Tradiční bohoslužba pak připomněla devět biblických úryvků se zpívanými žalmy, ve chvíli, kdy se rozehrály kostelní varhany a celý chrám se rozsvítil, se také rozezněly zvony ve věži i ty malé v rukách ministrantů. Kolínští věřící si tak ve svém nejdůležitějším svátku připomněli noc, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.