Prezentaci architektonické studie představil autor Tomáš Zdvihal, pohovořili i zpracovatelé projektové dokumentace Richard Šembera a Miroslav Lán, na otázky přítomných odpovídal také starosta Jakub Nekolný, místostarosta Tomáš Klinecký, vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová a investiční referent Petr Čermák.

Nejvíce se diskutovalo o řešení dopravní situace v okolí školy, vzniku parkovacích míst K+R i počtu parkovacích míst pro učitele v areálu školy.

Hovořilo se také o odtoku dešťové vody ze střechy a jejím následném využití. Nová přístavba počítá s vybudováním nádrže, do které se bude dešťová voda svádět a dál využívat. V případě prudkých dešťů by měla plynulý odtok vody zajistit vegetace vysazená na střeše přístavby.