V roce 1836 se stal majetkem Václava Formánka, proto se mu někdy říká také Formánkovský, někdy i Horákovský.

Areál tvoří obytná budova, stodola, sýpka, chlévy a severní a jižní brána. Obytná budova je stavba takřka zámeckého typu se vstupním průčelím, které má balkón a korintské sloupy.