„V Kostelci nad Černými lesy jsme se v květnu pustili do opravy první části Lichtenštejnské cesty," řekl starosta města Jiří Kahoun. Podle jeho slov jde o projekt s názvem Stezka z města – Lichtenštejnská stezka. „Týká se úseku od domova pro seniory v ulici Lázeňská ke kapličce svatého Gotharda," popsal Jiří Kahoun, kudy trasa povede. Kapličku prý vytvořil známý kostelecký umělec Zdeněk Hůla. Cesta je podle Jiřího Kahouna projektovaná zpevněná s mlatovým povrchem a s odvodňovacími žlaby pro dešťovou vodu. 

Na tento projekt poskytly prostředky EU, MAS Podlipansko a Ministerstvo zemědělství. „Od kapličky Sv. Gotharda je skutečně nádherný a ne příliš známý pohled na černokostelecký zámek a celé panorama Kostelce nad Černými lesy," láká popisem starosta města turisty. V současnosti město podle slov starosty realizuje první etapu. „V obnově této cesty chceme pokračovat s cílem, ve spolupráci s obcí Přistoupim a s Českým Brodem, propojit Kostelec nad Černými lesy a Český Brod touto historickou kočárovou cestou," vysvětlil celkový záměr Jiří Kahoun. 

Obnovou a budováním pěších a cyklistických stezek chce město Kostelec nad Černými lesy vytvořit podmínky pro rozvoj turistického ruchu v regionu. „Chceme, aby se návštěvníci města měli možnost projít po pohodlných cestách a aby si pamatovali, že se u nás dá nejen dobře posedět v některé z vyhlášených restaurací a kaváren, ale i načerpat nové síly procházkou po okolí," dodal ještě Jiří Kahoun. Pokud se totiž od Gotharda vydáte dále do údolí Jalového potoka, dojdete k bývalé Lomičově hájovně, odkud vede pohodlná lesní cesta do Přehvozdí, arboreta České zemědělské univerzity nebo třeba do Přistoupimi. Cesta je lemována statnými a mnohdy i unikátními stromy, které sem nechali přivést bývalí majitelé kosteleckého panství. Vede po rovině vedle potoka a potkáte u ní i malebné rybníky.

Lichtenštejnská stezka i okruh

Kromě této brzké realizace již dříve Jiří Kahoun naznačil, že by vedení měst od budoucna chtělo udělat okruh kole Kostelce. V okolí města totiž v současné době není schůdná trasa pro pěší, natož pro maminky, které chodí ven se svými malými ratolestmi v kočárku. ¨

Okružní by prý trasa měla být z toho důvodu, aby lidé nemuseli chodit z jednoho bodu a vracet se stejnou trasou do něj, ale aby město mohli celé obejít. „Samozřejmě však může být Lichtenštejnská stezka začátek, od kterého se odpíchneme," konstatoval v minulosti starosta města.

Ačkoli hovoříme o realizaci pozdější než dokončení Lichtenštejnské stezky, přesto nejde o zase tak vzdálený cíl. Starosta Kostelce nad Černými lesy již totiž hovořil se zástupci lesního podniku. Tázal se jich, za by byli schopni vytipovat cesty, kterými by mohl okruh kolem části města vést. A když už turisty na jednu nebo druhou stezku do Kostelce nalákají, byl by hřích jim neukázat zámek. „ Zámek je krásný a je škoda ho neukázat turistům," myslí si Jiří Kahoun. Podle jeho slov stojí za vidění například krovy. Za zhlédnutí prý však stojí určitě i zámecká kaple. „Bohužel o víkendech tady probíhá hodně svateb. Bohužel – bohudík," přemítá starosta města.