Obec prověřila možnosti využití fary a zastupitelé na své poslední schůzce rozhodli, že se bude postupně rekonstruovat jako společenský dům. Základem pro rekonstrukci bude projekt z roku 2009 s úpravami.

Zejména se jedná o vytápění, kdy by se už nemělo topit tuhými palivy. Řešit se bude také odpovídající sociální zařízení a jiné statické zajištění stropu mezi sály v přízemí a prvním patře, než jsou sloupy. Vzniknout by měla i výtahová plošina na schodišti.

Zastupitelé dále rozhodli o přenesení sídla obecního úřadu na faru. Podle projektu bude sídlit v přízemí. Přestěhuje se i archiv úřadu a veřejná knihovna, v prvním patře bude zasedací místnost zastupitelstva. Aktuálně se zastupitelé usnesli, že obec poptá firmu na výměnu oken, dohodli se na zastřešení komínů a zmíněné změny vytápění.