Již nebude možné využívat místní ulice k objetí uzavřeného mostu. Přístup sem bude povolený pouze pro obyvatele žijící v této lokalitě a vozy záchranářů.

Objízdná trasa povede po silnici směrem na Plaňany, za obcí však auta odbočí doprava na Vrbčany. Na křižovatce v obci Vrbčany je nutné opět uhnout doprava a tudy zpět do Chotutic. Objízdná trasa bude platit obousměrně a měří asi sedm kilometrů. Délka uzavírky je přitom paradoxně zhruba stometrová.

Komplikace v době uzavírky nastanou také v linkové autobusové dopravě. Linka č. 230055 bude ukončena v obci Radim. Zastávky Chotutice, Průběžná a Chotutice budou po dobu uzavírky zrušené bez náhrady.

Termín uzavírky začal teoreticky již poslední srpnovou středu, těžká technika ani dopravní značení však v Radimi zatím není. Celá oprava by měla být dokončena 31. října. Podle odboru dopravy v Kolíně musí být termín uzavírky dodržen, případně ještě zkrácen na nezbytně dlouhou dobu.