„A tak jsme se rozhodli, že bychom se po letech vrátili opět do budovy historické faru, kde bylo sídlo úřadu do roku 2002," předeslal starosta Petr Jenšovský. Na faře ovšem byly problémy i s rozvody elektřiny, natož s rozvody připojení pro počítače.

Elektřina je dnes už opravená a teď se plánuje rekonstrukce sociálního zařízení. A co také velmi volá po opravě, jsou sály.

„Největší problém nastal ve spodním sále, jehož strop je podepřený výdřevou. Jednáme se statiky a s Národním památkovým ústavem o tom, jak podepřít strop tak, aby byl skutečně stabilní," popsal starosta.

Statické posudky na úpravu stropu už jsou hotové. „Zvažujeme dvě varianty umístění podpěr, dva statici, každý navrhuje sice podobné, ale přesto odlišné řešení. Poslední slovo bude muset mít samozřejmě Národní památkový ústav," uvedl Petr Jenšovský.

Spodní sál fary je oválný, jeden statický posudek navrhuje trvalé podepření přes kratší stranu, druhý zase dvě vzpěry po délce.

„Přestěhovat na faru se musíme co nejdříve, protože už na jaře chceme začít opravu školy," připomněl starosta Jenšovský. Sociální zařízení na faře by mohlo být hotové do konce dubna, je vyhlášené výběrové řízení, nyní se dělá výběr zhotovitele. Fara je totiž dosud opatřená pouze prevétem, jak ho známe ze starých hradů.

V místech, kde jsou přivedené sítě, bude tedy drobnější sociální zařízení, v předních místnostech pak kanceláře a knihovna.