Přestože byl zdejší katastr osídlen prakticky souvisle už od 5. tisíciletí př. n. l., první písemná zmínka o Kšelích pochází „až" z 2. července 1266. Konkrétně se jedná o dnes již neexistující listinu vydanou na Pražském hradě, kterou byla břevnovskému klášteru potvrzena koupě vsi Broumov. Listinu jako svědkové potvrdila řada drobných šlechticů, mezi nimi i jinak neznámý Ranek ze Kšel (Reg II/203).

Jméno obce Kšely vzniklo podle významného českého jazykovědce Antonína Profouse od staročeského slovesa kšíti, což znamená kýchati. Mělo tedy jít o ves Kšelů – lidí, kteří kýchali. Od 15. století byly Kšely rozděleny na dvě obce – na Kšely Horní a Dolní, rozdělené cestou do Vitic. Prostor dnešní návsi a Chotýšského potoka patřil pod Dolním Kšely, zatímco oblast na návrší směrem na Hřiby za potokem už byly Horní Kšely (dnešní čp. 91 – 99). Definitivně byly obě osady sloučeny do jedné obce Kšely roku 1930.

Co je ovšem zajímavé a pro otázku vývoje zástavby obce ve středověku velmi pozoruhodné, je, že Horní Kšely byly dlouho větší než zástavba v prostoru dnešní návsi – například na konci 15. století byly v Dolních Kšelích pouhé dva statky (ještě roku 1465 dokonce jediný) a ještě v polovině 17. století pouhých pět. Pravidelně uspořádané usedlosti čp. 91 – 99 lze tedy označit za nejstarší kšelskou zástavbu a tamní ulici za původní kšelskou středověkou náves.

Historicky obec patřila až do roku 1850 do Kouřimského kraje, po reformách státní správy (1850) pak pod působnost okresního hejtmanství v Kostelci nad Černými lesy a po roce 1858 do politického a soudního okresu Český Brod. Ovšem rozdělení vsi na dvě obce mělo za následek i nepříliš časté rozdělení místních mezi dvě farnosti. Dolnokšelští za farářem a do kostela chodili historicky do sousední Přistoupimi, kde také pohřbívali. Naopak hornokšelští spadali pod duchovní správu do Vitic a místo posledního odpočinku nacházeli na tamním hřbitově (pokud nebyli evangelíky).

Hasiči se věnují mládeži

Hlavním smyslem současných aktivit kšelských hasičů je výchova mládeže. Družstvo dorostenek nyní aktuálně postoupilo do vyššího kola požárního sportu Středočeského kraje. Jak vidí své působení u hasičů samotné dívky?

Jsme tým dorostenek ze Kšel. Začalo to nevinně. Jako ztřeštěné puberťačky nás napadlo založit si holčičí družstvo. Tak jsme si všechno začaly zařizovat, co se týče tréninků, dresů apod. Snažily jsme se jak jen to šlo, dávaly jsme ze sebe vše až do teď a vždy budeme! Navzájem se podporujeme. Prožíváme spolu vše! Ať už je to radost, smích, nadšení a pocity štěstí a lásky, tak ale i hádky, prohry, pomluvy. Ale vždycky jsme to zvládly a jedeme dál! Rozumíme si ale báječně na hřišti i v soukromí. Nejlepší holky pod sluncem!

Tady je složení našeho týmu.

Kristýna Vaisová – pravý proud, pro mnohé Kýťa nebo Týnka. S tímto sportem jsem začala v roce 2009. Členkou SDH Kšely jsem se stala tento rok. Do týmu dorostenek jsem chtěla kvůli přátelské atmosféře a protože se k sobě chováme jako rodina tak jako v celém SDH Kšely. Miluji tento sport a chci se mu plně věnovat, dokud mi budou síly stačit.

Dominika Svobodová – koš. Někdy i Svobodka, Domína, Domiša. Tomuto sportu se věnuji od roku 2014. Když jsme před rokem zakládaly tenhle tým, nevěděla jsem, že se nám hned na poprvé povede postup na kraj. Tenhle tým mám moc ráda, protože se všechny chováme jako rodina. Podporujeme se, držíme při sobě a prožíváme prostě všechno spolu. A ne jenom dorostenky, ale celý tým SDH Kšely. Hasiči jsou pro mě všechno! Hrdí, když se vítězí, věrní, když se nedaří.

Kateřina Vaisová - střed savic, ale jsem schopna zastat i funkce jako proud nebo béčka. Jsem známá pod jmény Kachlička, Kačaba nebo Knedlíček. Hasiči jsou mým životem od roku 2009 a SDH Kšely moje rodina už tři roky. Do SDH Kšely jsem nastoupila díky trenérovi. Nikdy nebudu litovat toho, že jsem ve Kšelích! Šly jsme poprvé na okres a povedlo se nám postoupit na kraj! Když přijdu na hřiště, stojím na startu nebo se potápím se savicí do vody, nezáleží mi na ničem jiném, než aby se nikomu nic nestalo a aby se nám to povedlo. My nejsme obyčejný tým, jsme opravdová rodina! Držíme při sobě jak na hřišti, tak v osobním životě, a za to jsem moc vděčná.

Barbora Meszárosová – říkají mi Bára nebo Brambora. Členkou dobrovolných hasičů jsem od roku 2009. Mojí oblíbenou pozicí při požárním útoku je strojník, ale na 99 procent zastanu jakoukoli funkci. Mojí oblíbenou disciplínou je běh na 100 metrů s překážkami. V soukromém životě jsem trochu ústnatá na maminku, ale i přesto mě všichni podporují.

Lucie Žatečková – béčka. Někdo mi říká Lufina, Lufi nebo i Žáťa. Za hasiče běhám od roku 2014. Na hasiče jsem přišla kvůli přátelům, zábavě a skvělému kolektivu. Dorostenky jsme zakládaly před rokem, nikdy bych neřekla, že hned napoprvé se nám povede dostat se na kraj. Tento tým, celý sbor SDH Kšely mám hrozně moc ráda, jsou pro mě jako rodina. Všichni se navzájem podporujeme, věříme si a pomáháme, když to jde.

Karolína Bláhová – většinou mi říkají Karel nebo Zoubek. Má pozice je rozdělovač. Tento sport dělám už šest let a moc mě to baví.

Markéta Batelová – většina mi říká Mariška. Mám ráda fialovou barvu. Hasiče miluji, protože je to jediný sport, který mě baví, je to moje rodina.

Program oslav 18. června 2016

10:00 - Fotbalové utkání starých gard
13:00 - Zahájení (starosta obce)
13:05 - Přivítání hostů
13:10 - Slavnostní nástup Sboru dobrovolných hasičů
13:15 - Předání praporu JSDHO Kšely
13:20 - Předání slova hostům
13:45 - Pásmo dětí ze Zvonečku Č. Brod
14:00 - Vystoupení mažoretek
14:15 - Pásmo aerobiku
14:45 - Dan Moravský - hasičské písničky
15:45 - Pavel Janák - imitátor Michaela Jacksona
16:45 - Ukázky zásahu policie, hasičů a zdravotní služby
17:45 - Vystoupení skupiny Jez country
19:00 - Vystoupení kapely Bumerang
23:00 - Ohňostroj