„Jako bývalý profesionální řidič si myslím, že to je jediné řešení a že se městu velmi uleví, až bude zprovozněn. Čekáme na něj ale už moc dlouho a chvíli ještě potrvá, než bude hotový, “ posteskl si Jan Hula z Kolína, kterému velmi hustý provoz přes město vadí jako většině obyvatelům.

Podle Niny Ledvinové z Ředitelství silnic a dálnic se na stavbě obchvatu nyní pracuje zejména na 3. a 4. úseku stavby. Průběžně se také provádí přeložky inženýrských sítí v závislosti na vydaní stavebních povolení a dílčích předání staveniště.

„Práce jsou nejvíce komplikovány ve značně zvodnělém území na Šťáralce, kde jsou prováděny sanační práce v mnohem větším rozsahu než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci,“ uvedla Nina Ledvinová s tím, že sanační opatření je nutné rovněž ve větším rozsahu provádět v celé nové trase silnice I/38 z důvodu malé únosnosti podloží.

V současné době se připravují podklady pro vydání dalších stavebních povolení, a to na objekty, které po jejich dokončení přejdou do vlastnictví a správy Města Kolín a na přeložky inženýrských sítí.

„V tomto týdnu by mělo nabýt právní moci stavební povolení na 2.úsek stavby, od kterého se bude odvíjet konečný termín uvedení stavby do provozu a termín dokončení stavby,“ ukončila Nina Ledvinová.
Práce na nejdelším mostním objektu – most v délce 2,3 kilometrů přes Štítarské údolí a Pekelský potok, budou zhotovitelem zahájeny neprodleně po předání staveniště.