Ačkoli v současné době jezdí řidiči v Pečkách po žulových dlažebních kostkách, po opravách by měli jezdit v ulici Komenského a po Třídě Jana Švermy po tichém asfaltu. Podle starosty města je to totiž jedna z podmínek získání dotace na rekonstrukci silničního tahu, který je velmi frekventovaný.

To, že by z města měly zmizet žulové dlažební kostky, se však nelíbí některým občanům. Proti se již dříve vyslovil Michal Müller. „Své argumenty jsem předložil zastupitelstvu města již na zasedání v březnu,“ řekl s tím, že nedostatkem je, že projektanti řeší jen technické provedení komunikace a nikoli ostatní urbanistické potřeby a estetický vzhled.

Také se mu nelíbí, že úprava, tak jak je avizovaná, pravděpodobně nepřinese řešení pro cyklisty. K Michalovi Müllerovi se přidávají i další zástupci veřejnosti. Proti novému povrchu silnice v centru Peček se vyslovil například také jeden z obyvatelů Třídy Jana Švermy, který by stávající povrch rád zachoval.

Michal Müller tvrdí, že město názory obyvatel neposlouchá, to se však brání právě podmínkami dotačního titulu.

Oprava průtahu by alespoň částečně měla vyřešit problém s nadměrnou a hlavně hlučnou dopravou ve městě. S rekonstrukcí se však hned tak nezačne. V letošním a příštím roce dojde k přípravám, plánovaná oprava by se pak měla uskutečnit během roku 2019.

Pečkám dlouhodobě chybí obchvat severní části města, který by byl nejideálnějším řešením současné situace. O něm si však Pečky mohou prozatím nechat jen zdát.

„Jednání o obchvatu města budeme muset opět otevřít,“ řekl starosta s tím, že myšlenky na odklonění dopravy z centra města se stále nevzdávají, ačkoli se o něm hovoří již dlouhou řadu let.

Pečky totiž částečný obchvat města již mají. „O obchvatu severní části se hovoří od dokončení obchvatu jižní části,“ vysvětlil Milan Urban. Problém je s výkupem pozemků, přes které by měla nová silnice v okolí Peček vést. Vlastníci je stále nechtějí prodat a to prý kraj nabízí velmi výhodné podmínky odkoupení pro stávající majitele.

Situace je tak trochu bezvýchodná, protože není možné, aby plánovaná silnice vedla jinudy.

Starosta města připustil, že v poslední době diskuze o dokončení obchvatu ustaly, projektová dokumentace je přitom řadu let připravená, zbývá ji jen dokončit. „Budeme muset obnovit jednání se Středočeským krajem,“ připustil starosta.

Vedení městu nezbývá než doufat, že se vše nakonec podaří, stejně jako v nedalekých Plaňanech, kde na obchvat čekali také mnoho let.

Podle investora stavby obchvatu města, Středočeského kraje, není výkup pozemků jediným problémem, který stojí v cestě nové silnici. Další velkou komplikací při projektové přípravě části druhé části obchvatu Peček je skutečnost, že koncem roku 2007 město Pečky vybudovalo cyklostezku v úplně jiném místě, než původně uvažovalo, a tento zásah má zásadní vliv na křížení stezky s uvažovaným záměrem stavby. Pokud by stezka zůstala v tomto místě, křížení s obchvatovou komunikací by bylo velmi nevhodné a problematické. Město naopak tvrdí, že cyklostezka vede přesně tak, jak měla. Naopak trasa obchvatu se trochu změnila. Každopádně vedení města nevidí cyklostezku jako problém. Tvrdí, že v místě křížení případně provedou úpravy na vlastní náklady.