Kromě ekonomických znalostí (ekonomika, účetnictví) získá absolvent i specializace v oblasti sportovní psychologie, vedení sportovních aktivit, sportovních klubů a sportovního managementu vůbec. Praktické činnosti budou realizovány ve spolupráci se sportovními oddíly v Kolíně, hlavně s FK Kolín.

Mimoto samozřejmě pokračujeme ve výuce oboru Obchodní akademie, který má u nás více než stoletou tradici. V letošním roce slavíme 115. výročí založení školy, které si připomeneme na společenském večeru 7. 12. 2012. Zveme naše absolventy, bližší informace a rezervace získáte v sekretariátu školy.

Škola si udržuje standard v úspěšnosti společné části maturitních zkoušek (státní maturity). Žáci jsou dobře připravováni, o čemž svědčí i to, že v uplynulých dvou letech, kdy se nová maturita koná, bylo neúspěšných žáků jen minimum (konkrétně 2). Co se týká přijímání našich absolventů k dalšímu studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách patří naše škola k těm nejlepším.

Nedílnou součástí života školy jsou i mimoškolní akce. Vedle olympiád se naši žáci úspěšně účastní odborných soutěží jak na krajské, tak i na celostátní úrovni. V loňském roce např. získali výborná umístění na mistrovství ČR v psaní na klávesnici a ve Wordprocessingu.

Pro letošní školní rok připravujeme, podobně jako v minulých letech, týdenní jazykový pobyt našich studentů v Anglii, stejně tak i setkání žáků s partnerskou Obchodní akademií v Rimavské Sobotě. Tradici má u nás Klub mladého diváka, v jehož rámci navštíví studenti několik divadelních představení v pražských divadlech.