Úvaly a obce podél této silnice proto založily sdružení pro dostavbu Pražského okruhu, tedy východní části obchvatu R1 a také přeložky R12. Obcím a městským částem Prahy se navíc nelíbí, že je zpochybňována dlouhodobě připravená trasa východní části obchvatu R1 (úsek Modletice – Běchovice) a tím i přeložky R12.

„Naše obce a městské části se již dvacet let zvětšují nejrychlejším tempem v celé České republice stejně jako na nás navazující obce v jihovýchodní části Středočeského kraje. Kapacita dosavadních komunikací, většinou vedoucích středem našich obcí a městských částí, je již mnoho let zcela nedostatečná. Čelíme každodenním kolonám stojících aut v centrech našich obcí a městských částí, což má velmi negativní vliv na kvalitu života i životního prostředí našich obyvatel," shodli se starosta Prahy 21 Zdeněk Růžička, starosta Úval Petr Borecký, starosta Prahy Kolodějí Zbyněk Passer, starosta Květnice Stanislav Plocek, starosta Škvorce Antonín Rubín, starosta Prahy Klánovic Karel Horníček a starosta Sibřiny Josef Novák.

Další, na čem se starostové shodli, je skutečnost, že jejich obce i městské části se v příštích letech nemohou rozvíjet, aniž nebude zlepšena průjezdnost celé jihovýchodní části Prahy. Za nejlepší řešení jejich stále se zvětšujícího problému považují právě dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu v úseku Běchovice – D1, včetně navazujících radiálních přivaděčů na Českobrodské (I/12 R1 Úvaly) a Přátelství / Černokostelecká (Hostivařská spojka) zároveň sloužících jako obchvaty velkých obytných celků Uhříněves, Úvaly, Újezd nad lesy, Koloděje, Květnice, Sibřina, Běchovice, Dolní Měcholupy a Dubče s více než 37 tisíci obyvateli.

Chtějí původní variantu okruhu

„Požadujeme, aby bylo ukončeno posuzování nereálných regionálních či jiných variant vedených v jihovýchodní části Prahy a na území Středočeského kraje a aby se veškeré úsilí projektanta i investora soustředilo na dostavbu již připravené jihovýchodní části Pražského okruhu, která je již projednávána v územním řízení," říkají starostové.
„Naše sdružení bude v rámci územního řízení požadovat, aby zároveň s uvedením do provozu jihovýchodní části Pražského okruhu (SOKP 511) byla do provozu uvedena i přeložka I/12 R1 Úvaly v celé délce," dodávají.

Do konce roku harmonogram

Dále vyzývají Magistrát hlavního města Prahy, aby do konce tohoto roku předložil sdružení harmonogram postupu přípravy Hostivařské spojky od již iniciované změny územního plánu až po zahájení realizace tak, aby Hostivařská spojka byla uvedena do provozu současně se stavbou jihovýchodní části Pražského okruhu.