To svými slovy potvrdil místostarosta města Milan Paluska. „Názory zastupitelů se shromažďují na odboru životního prostředí u Hany Pokorné,“ prozradil s tím, že sám zatím viděl jen několik názorů od zastupitelů.

Věcí se vedení města chce zabývat v příštím týdnu, kdy by již měly být veškeré podněty pohromadě. O názorech jednotlivých zastupitelů se pak bude hovořit a z připomínek by následně měl vzniknout upravený projekt.

Svůj názor poslal na městský úřad mimo jiné také zastupitel Martin Jedlička. „K návrhu jsem měl docela dost připomínek,“ řekl na úvod s tím, že zatímco některé části projektu se mu líbili, jiné nikoli. „Hlavně bych chtěl, aby z našich podnětů vznikly dvě až tři varianty projektu revitalizace, které bychom následně mohli předložit občanům,“ přiznal.

Podle jeho slov je pečecký park pro místní významnou lokalitou a místem, o kterém by obyvatelé měli alespoň z části rozhodovat sami. Ostatně o debatě s občany se v souvislosti s projektem revitalizace parku v minulosti zmiňoval také místostarosta Milan Paluska.

Připomínky k předloženému návrhu má také zastupitel a sportovec Jiří Katrnoška. Ten připustil, že projekt je příliš megalomanský a obává se, že v případě, že město nezíská dotaci není možné, aby ho zaplatilo z vlastní kasy.  „V projektu jsou podle mého názoru věci, které Pečky nepotřebují jako například svatební altán,“ řekl Jiří Katrnoška.

Spekuloval také o umístění veřejných toalet. „Otevřené je nechat nemůžete a nevím, zda by bylo rentabilní, kdyby na nich byla obsluha,“ popsal další svou připomínku.

Přiznal, že jako pro sportovce, který chodí do parku takřka denně běhat, jsou pro něj nejdůležitější cesty. Ty jsou podle jeho slov v současné době ve špatném stavu. „Zaprší a cesty jsou pod vodou,“ řekl s tím, že z předloženého návrhu mu není jasné, jaký povrch budou cesty po revitalizaci parku mít. Pro něj jako pro běžce a ostatně také pro další sportovce, kteří park využívají by byly vhodné měkké například písčité cesty.

Kromě cest hovořil Jiří Katrnoška také o stromech. V prvotním návrhu totiž prý není jasné, s jakými stromy se v parku počítá. Podle jeho slov jsou sice v parku nemocné stromy, ale také stromy v dobrém stavu. Ty by podle něj měli určitě v parku zůstat. „Bojím se, aby to nedonesli i tyto zdravé stromy,“ vysvětlil své obavy.

Jiří Katrnoška se vyjádřil také k tolik diskutovanému parkovišti či parkovacím místům. „S parkovištěm rozhodně nesouhlasím,“ přiznal.

Pokud by prý měl mluvit za basketbalisty, kteří mají svou halu v těsné blízkosti parku, tak parkoviště potřeba rozhodně není.

Také on souhlasí s tím, že ke změnám v parku a jeho celkové obnově by se měli vyjádřit také občané, kteří park navštěvují, a kterým bude sloužit.

Právě občané se negativně vyjádřili k myšlence parkoviště či parkovacích míst. Nesouhlasí také s kácením dřevin v parku. Jako svůj nesouhlas sepsali petici, kterou je možné podepsat v lékárně na náměstí nebo v obchodě s pečivem U Žaludů. Zatím svůj názor vyjádřilo přes 200 obyvatel.

Lidé podepsaní pod peticí žádají o upřednostnění veřejného zájmu zejména ze tří důvodů, které v petici také uvádějí. Jde o fakt, že Pečky neobklopují žádné lesy a lesopark je jedinou větší zelenou plochou v okolí. Dále odkazují na to, že jde o oázu klidu, kde si hrají děti a obyvatelé si park vybírají jako cíl svých vycházek a v neposlední řadě poukazují na fakt, že parkoviště lze vybudovat v proluce u lékárny.

Z krátkodobé minulosti parku

2009 – Před osmi lety byla vysazená alej, která lemuje cestu kolem sportoviště a odděluje ho od železniční trati.Ta nahradila původní topolovou alej, která tvořila větrolam.

12/2016 – V samém závěru roku byl odhalený pomník Járy Cimrmana. Recesistické dílko najdete v městském parku. Jeho autorem, i autorem nápadu je Jiří Lazar, který také při slavnostním odhalení několika desítkám přítomných objasnil popudy vedoucí k vytvoření pomníku u jeho umístění právě v Pečkách.

07/2017 – Příprava projektové dokumentace k revitalizaci městského parku.