„V uplynulém měsíci jsme absolvovali mnoho rozhovorů s občany Úval na téma dalšího osudu koupaliště. Názory oscilují od jasných zastánců jeho rekonstrukce až po odpůrce, kteří by již koupaliště neobnovovali a potřebné peníze (téměř 30 milionů korun) věnovali na jiné projekty," říká starosta Petr Borecký.

V anketě na webu města se jasná většina hlasujících vyjádřila pro rekonstrukci koupaliště, jak však starosta připomněl, hlasy mimo internet již tak jednoznačné nejsou.

Proto se vedení města po důkladné diskusi rozhodlo, že nejdemokratičtějším řešením (a úvalskou premiérou) bude vyhlášení místního referenda, kde bude moci každý obyvatel spolurozhodnout, jak má město s koupalištěm naložit.

Referendum se uskuteční ve stejném termínu jako krajské volby, tedy v říjnu.

K platnosti rozhodnutí referendem je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných občanů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných voličů, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň alespoň 25 % všech oprávněných občanů.

„Těšíme se a věříme, že tuto možnost rozhodnout o jedné ze zásadních investic města využije co nejvíce našich obyvatel," říká starosta.

Kdysi velmi pěkné úvalské koupaliště muselo město kvůli špatnému stavu uzavřít před loňskou sezónou. V průběhu loňského roku došlo k jednání s několika investory, většinu jich však odradila očekávaná výše investic.

Podle starosty Boreckého je několik možností, jak s koupalištěm naložit. Kompletně rekonstruovat, přebudovat na biotopové koupaliště, definitivně zrušit a přestavět na volnočasový areál nebo ponechat svému osudu a čekat na dobu, kdy bude mít město více peněz nebo se najde investor.

Co by nejraději učinili Úvaláci, napoví připravované referendum.