Nyní se pracuje na dešťové kanalizaci a zpevnění plochy.

Na práci v novém sběrné dvoře už technické služby vybraly správce, vysokoškolsky vzdělaného člověka, který bude mít na starost dotace, veškeré odpady, evidenci a právě sběrný dvůr.

„Provozní doba sběrného dvora se sestavuje tak, aby lidem nejvíce vyhovovala," dodal Miroslav Kruliš.

Do nového sběrného dvora budou moci obyvatelé odkládat zejména velkoobjemový odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, železo, nebezpečný odpad, ale také běžně tříděné komodity, jako jsou plasty, papír, sklo nebo třeba obaly od nápojů.

Celkem bude k dispozici 14 typů kontejnerů. Pro usnadnění manipulace nájezdovou rampou bude dvůr vybaven mostní váhou.
Vybudováním sběrného dvora V Liblicích ovšem nezanikne sběrné místo v areálu technických služeb, které bude zaměřeno na určitý výběr komodit.

Podle harmonogramu prací by měla být výstavba liblického sběrného dvora hotové do konce května.
Náklady stavebních prací se vyšplhaly na 5,9 milionu korun. Rozpočet na dodávku kontejnerů a nakladače počítá s dalšími 1,8 milionu korun.

Nebylo by tedy nanejvýš vhodné, aby lidé využívali sběrný dvůr namísto toho, aby odpad končil v přírodě, jak jsme toho nezřídka svědky?