Cílem je postupně co nejvíce snížit objem směsného odpadu. „Do 15 let bude velké omezení skládkování, chceme na to být připravení," říká ředitel technických služeb Miroslav Kruliš. Fakt, že obyvatelé Českého Brodu odpad dlouhodobě kvalitně třídí, přinesl první prospěch i pro ně samotné. Jako jedno z mála měst Český Brod na letošní rok snížil poplatek za svoz odpadu na 468 korun.

„Občanům patří velké poděkování, je to jejich zásluha, že se kvalitně třídí. Rád bych všem zároveň do nového roku popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů," dodal ředitel technických služeb.

Nově separované komodity se budou svážet dvakrát týdně. Technické služby Český Brod v tomto intervalu sváží i odpadkové koše a kontejnerová místa, tudíž svoz plechovek a olejů nebude představovat náklady navíc. A třeba časem přispěje k dalšímu snížení poplatku za odpad.

Oleje se do speciálních nádob vhazují v uzavřených nádobách, nejlépe PET lahvích. Plechovky není třeba vymývat. „Tím, že se bude vyvážet dvakrát týdně z 11 míst, nebude problém v tom, že by odpad zapáchal," vysvětlil Miroslav Kruliš s tím, že kovový odpad poputuje rovnou do sběrny.

Tradičně pokračuje svoz bioodpadu. Celoročně se v sudý týden sváží bioodpad (od června do listopadu každý týden), v lichý týden směsný odpad. Svoz bioodpadu nedávno řešil zákon o odpadech, v Českém Brodě jej už mají vyřešený od roku 2011. Lidé totiž třídí nejen odpad ze zahrádek, ale celoročně i z kuchyní.

Celkem je po Českém Brodě 1200 nádob na bioodpad, má ji každá domácnost. „Je to nejefektivnější způsob, občan potřebuje mít nádobu na třídění co nejblíže," doplnil Miroslav Kruliš. Pokud by někdo chtěl další biopopelnici, může si ji přikoupit, vývoz je už zahrnutý v celkovém poplatku.

V Kolíně se bioodpad plošně sváží od dubna do listopadu. Vloni byl poslední pravidelný svoz 21. listopadu, mimořádný svoz pak ještě jednou v prosinci. „Nevím zatím, zda odbor regionálního rozvoje objedná ještě mimořádný svoz v období od ledna do března, ale byli bychom rádi, protože lidé si zvykli bioodpad třídit a tři měsíce jsou velmi dlouhá doba na to, aby nebyl žádný svoz," uvedla jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

Za uplynulý rok se z nádob od obyvatel svezlo 1526 tun bioodpadu. Celkový objem bioodpadu z Kolína je ale samozřejmě vyšší, bioodpad se vybírá na sběrných dvorech, na hřbitově je k dispozici kontejner na tento druh odpadu, další pak pochází z údržby zeleně. Nyní od ledna si mohou obyvatelé Kolína přikoupit druhou nádoby na bioodpad.

Třídění plechovek a olejů se zatím v Kolíně nechystá. „Zatím rozšiřování není aktuální. I teď je kontejnerů na sběrných hnízdech poměrně hodně," uvedla Věra Suchomelová.