První z nich je rozšíření hranic památkové rezervace. Ne že by přibyly nové historické domy, ale původní regulační plán byl poněkud atypický v tom, že hranice památkové rezervace určoval například v polovině ulice.

Výsledkem toho bylo, že jeden dům do památkové ochrany spadal a hned sousední, dovedeno opravdu do krajnosti, se mohl přebudovat na moderní objekt. To je případ třeba Mostní ulice nebo ulice Politických vězňů. „V novém regulačním plánu jsou zahrnuty vždy celé ulice. Myslíme, že to má logiku,“ shrnul starosta Michael Kašpar.

Jedním z bodů, který se v rámci nového regulačního plánu dlouho řešil, byly předzahrádky kaváren a restaurací. Těch je v historickém centru města poměrně hodně a jsou také hojně využívané. Najdeme je jak na ploše Karlova náměstí, tak třeba v Kouřimské ulici, v Kutnohorské ulici, v Rubešově ulici atd.

Původním požadavkem památkářů bylo, aby se nikde na ploše městské památkové rezervace nestavěly takříkajíc podsady, zkrátka aby před provozovnami byly jen židle a stolky postavené na dlažbě. „To se nám nelíbilo, řešili jsme to s Národním památkovým ústavem, a ten nakonec naše požadavky akceptoval,“ řekl starosta.

Ve výsledku to znamená, že předzahrádky se obecně dle nového regulačního plánu mohou postavit, ale neznamená to ještě, že úplně kdekoli. Jsou místa, kde to prostě jinak nejde. Například ve zmíněné Kouřimské ulici. Ačkoli „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině“, sem tam se přece jen nějaký ten kopeček najde. Třeba právě v Kouřimské ulici.

Tam je jasné, že se pod stolky musí postavit dřevěná konstrukce, která svah vyrovná. Při projednávání žádosti o zábor veřejného prostranství bude město podle starosty vždy posuzovat individuálně, může žádost schválit, ale i zamítnout v místech, kde by pódium předzahrádky na chodníku prostě vadilo.

Předmětem památkové ochrany budou nově i některé pohledové horizonty, panoramata apod. „Nerad bych, aby novostavba znovu zastínila pohled na chrám sv. Bartoloměje a jeho věže, jako se to stalo v Kmochově ulici. Bude tedy vyžadováno zakreslení záměrů do fotografií a dokladování toho, jak navržená stavba změní nejen své nejbližší okolí,“ popsal městský architekt David Mateásko.

Nový regulační plán podle jeho slov také stanovuje podrobnější a přísnější pravidla umísťování reklamy v historickém centru města.