„Bude mít značný dopad na silniční, pěší i říční provoz ve městě. Právě o tom 23. října jednali zástupci Středočeského kraje s představiteli všech dotčených organizací – tedy především města, Povodí Labe, Policie ČR, ale i třeba hygieniků, společností České přístavy, Pontex nebo Veolia Kolín,“ uvedla Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje. Oprava si podle ní vyžádá více než 100 milionů korun.

„V současné době je znám koncept řešení opravy mostu, stejně jako předpokládaný rozsah prací, termín realizace a způsob financování. Cílem schůzky bylo informovat všechny zainteresované strany a sladit s nimi součinnost a vstřícnost při přípravě a realizaci stavby,“ uvedl radní pro oblast investic a veřejných zakázek Martin Herman (ANO 2011).

Most bude opraven po polovinách – tak, aby se zachoval jeden jízdní pruh v každém směru, řekl hlavní projektant. „Krátkodobě bude ale nutné zavřít most úplně. Při některých fázích revitalizace, jako je například instalace nových mostních závěrů či ložisek, to bohužel není možné technologicky udělat jinak,“ připustil Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK.

Budoucí druhý místostarosta města Kolín Michal Najbrt (Změna pro Kolín) žádal, aby se na mostě zachoval provoz pro cyklisty. „Bylo dohodnuto, že na mostě bude provoz pro cyklisty nadále zachován, ale jelikož se jedná o silniční most s intenzitami provozu přesahující 17 tisíc vozidel za 24 hodin, zástupci Krajské správy a údržby silnic doporučili, aby město cyklistický provoz směřovalo spíše mimo Nový most. Toto ale bude předmětem dalšího jednání mezi Krajem a městem Kolín. Bohužel jakékoli rozšíření mostu při rekonstrukci není možné, což situaci komplikuje,“ uvedl radní Martin Herman.

Zástupci Českých přístavů byli informováni o plánovaném zesílení mostu na příjezdové komunikaci od Starého Kolína a omezení provozu z Nového mostu během rekonstrukce tzv. Starokolínské opěry. „Z důvodu rekonstrukce Starokolínské opěry a pravé strany mostu bude možný příjezd pouze po ulici Starokolínská ve směru od Starého Kolína. Toto omezení, předpokládáme, by mělo trvat nejvýš šest měsíců v roce 2020,“ upřesnil Miroslav Dostál.

Radní Martin Herman se dohodl se zástupci odboru dopravy v Kolíně na dalším setkání. To se odehraje po vypracování podkladů pro dořešení záležitosti ohledně platby za vybudování osvětlení mostu a po vydání odborného stanoviska k provozu cyklistů na mostě.