Jednání podle starosty Víta Rakušana teprve probíhají a není možné uvést, o jakou firmu se jedná. „Zatím nesmíme prozradit žádné detaily ani investora, ani pozemku," řekl Vít Rakušan, kolínský starosta.

Právě nejistota, zda investor do Kolína přijde nebo ne, je jedním z příčin rozpočtového provizoria. „To je pro Kolín v podstatě nutností, příjmová stránka je velmi nejistá, také vzhledem k rozpočtovému určení daní," řekl starosta. Zatím se totiž neví, kolik přesně peněz Kolín získá.

Finální rozhodnutí investora padne v první třetině roku 2013. „Zatím jednáme, doufejme, že úspěšně," podotkl starosta. Původně měl být investor znám veřejnosti minulý týden.

Jednání probíhají ještě s další firmou, která měla v průmyslové zóně Kolína spadeno na dva pozemky. Zatím však neuzavřela kupní smlouvu, pouze smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud pozemek do konce roku nekoupí, bude platit 100 tisíc korun coby sankci za blokování pozemku.

Firma chtěla termín prodloužit, město však podle starosty pouze za podmínky zvýšených sankčních poplatků na 500 tisíc. To pro ni bylo nepřijatelné. „Jejich záměr byl developerský, a sice vystavět haly, které by z 60% sloužily k výrobním účelům, zbytek by byly skladové prostory," řekl starosta.