Slavností otevření nově zrekonstruovaných ulic se uskutečnilo v lokalitě kolem školy a hřbitova.

Podle slov starosty Ivana Kašpara se jednalo o nejhorší část obce, kde byly komunikace pouze prašné a výrazně poničené výstavbou kanalizace.

„Ze Středočeského kraje jsme na to získali dotaci ve výši pěti milionů korun a z rozpočtu obce jsme investovali 350 tisíc korun,“ upřesnil Ivan Kašpar.

Oficiálního zahájení provozu se spolu s dětmi z místní základní a mateřské školy zúčastnili i zástupci Středočeského kraje a firmy, která rekonstrukci realizovala.

„Tyto komunikace budou využívat hlavně děti pro jízdu na kole a kolečkových bruslích, proto jsme sem také umístili dopravní značku Pozor děti,“ ukončil starosta obce s tím, že během slavnostního otevření si to děti hned vyzkoušely a nové silnice projely na kolech a koloběžkách.