Město již problém řeší. Velký zájem dětí o novou atrakci připravil hřišti hned během prvních dnů provozu zátěžovou zkoušku.

„Objevily se částečné destrukce okrajových pochozích ploch jednotlivých drah. Tyto závady jsou převážně technologického charakteru,“ uvedla Hana Morová z oddělení marketingu a cestovního ruchu městského úřadu s tím, že již proběhla operativní schůzka za účasti zástupců města, technického dozoru stavby a zhotovitele.

Herní prvek bude co nejdříve zbaven hrubých nečistot, nesoudržných částí polyuretanového povrchu a následně dočištěn stlačeným vzduchem. „Tento týden proběhne oprava povrchů a současně budou s dodavatelem materiálu konzultovány možnosti zabezpečení volných hran,“ dodala Morová.

Až se vyhodnotí nejvhodnější návrh a bude-li příhodné počasí, bude provedena oprava. „Kuličkové hřiště vybudované touto technologií je prozatím jediné v celé České republice, je svým způsobem prototyp. Bohužel nebylo možné některé technické problémy předem odhadnout a zabránit jejich vzniku,“ připomněla Han Morová.