Autory návrhu jsou architekti Verónica Gallego Sotelo a Ondřej Fabián. Ti svůj vítězný návrh vzešlý z architektonicko-urbanistické soutěže pořádané městem v minulém roce nyní zpracovávají do stupně studie.

Odborná porota v soutěži ocenila celkovou koncepci, uvolnění od průjezdné dopravy a celkové zklidnění území s vytvořením klidového prostranství doplněného zelení. Kladně bylo také hodnoceno vytvoření multifunkčního prostoru, který umožňuje využití pro obchodní, kulturní i relaxační aktivity, z hlediska kompozice pak zapojení kostela sv. Víta do klidového prostoru náměstí se zdůrazněním dominanty kostelní věže.

Město bude organizovat pracovní setkání a diskuse nad rozpracovanou studií se zájemci z řad veřejnosti. První takové setkání by se mohlo uskutečnit v srpnu, další pak na přelomu září a října.

Navržené řešení předpokládá rehabilitaci veřejného prostranství před kostelem sv. Víta a dostavbu území obytným blokem. Měla by se vytvořit jednotná plocha náměstí s mlatovým povrchem obklopeným žulovou dlažbou, která vytvoří i kamenný koberec před kostelem. Prostor by se měl doplnit stromořadím a místem pro stánky.

Záměr řeší samozřejmě také dopravu. Mlýnská ulice zůstává obousměrná a přesunout by do ní měly zastávky autobusu. Vjíždět z Mlýnské ulice na náměstí by mělo být povoleno pouze rezidentům, vozidlům zásobování a integrovaného záchranného systému. Parkování je navrženo podél Mlýnské ulice a posléze jako podzemní garáže pod novým obytným blokem. Ke škole by se mělo vjíždět přes ulici U Kostelíčka, která se nově napojí na ulici Na Louži.

Přibýt by měl na náměstí dočasný pavilon s kavárnou a samoopravnou kol a městský mobiliář na volnou plochu náměstí. Obě travnaté plochy by se měly spojit do jednoho prostoru. Chystá se bezbariérové zpřístupnění hřbitova za kostelem, v bývalém krytu by měla vzniknout galerie. Řeší se i nakládání s dešťovou vodou.

Nová výstavba počítá s blokem bytových domů s komerčním patrem, v proluce by měl být dům s průchodem směrem k nábřeží.