Záměrem celého projektu, který se začal realizovat v lednu, bylo vytvoření vhodných prostor pro zajištění a podporu stávajících sdružení a zájmových kroužků v obci.

„Rekonstrukcí budovy místního obecního úřadu a její nástavby jsme získaly prostory. Vznikl zde víceúčelový sál, dvě klubovny, keramická dílna, prostory pro fitness, čajová kuchyňka, sociální zázemí včetně sprch a samostatný bezbariérový přístup. V rámci podpory činností jednotlivých spolků jsme nově vybudované prostory ještě doplnily vhodným vybavením a zařízením,“ popsal starosta obce Josef Keltner.

Díky nově otevřenému centru se stávající aktivity obce jako je stolní tenis, cvičení žen a matek s dětmi, pěvecký a šachový kroužek, rozrostly o zcela nové – fitness, fotokroužek, keramický kroužek, výuku na počítači a práci s internetem a mnoho dalšího.

„Nyní máme takový zkušební provoz, mapujeme si požadavky místních organizací a budeme to postupně dolaďovat. Využití centra je rozděleno na dvě části. Dopolední čas budou využívat především děti z mateřské a základní školy nebo matky s dětmi. Odpoledne pak ti ostatní,“ upřesnil starosta.

Co na to říkají obyvatelé obce?

"Je to moc dobrý nápad, je tu spousta lidí, kteří to určitě využijí. Jestli tam bude taky informatika, tak to zkusím i já, abych se zdokonalila na počítači,“ řekla mladá maminka Erika Junková.

„My už to ve svých letech nevyužijeme,“ posteskly si místní důchodkyně s tím, že pro ty mladý je to moc fajn. „Určitě sem budou jezdit i lidi z okolních vesnic.“ dodaly.

Zlepšit občanskou vybavenost a zvýšit atraktivitu pro kvalitní život místních obyvatel bylo dalším cílem tohoto projektu. Na financování se podílela sedmi a půl procenty obec, zbytek byl hrazen z dotací Evropských a státních fondů.