„Po dohodě se starostou a druhým místostarostou budu mít na starost odbor investic a územního plánování, odbor správy městského majetku, odbor školství, kultury a sportu a odbor marketingu a propagace,“ řekla místostarostka Mikšíková s tím, že ke všem třem těmto okruhům má vztah.

„Přicházím z komerční sféry, stavebnictví je mi blízké, proto odbor investic a majetku. Jsem původně pedagožka, takže proto odbor školství a kultury, a marketing a propagace s tím souvisí,“ vysvětlila.

„Zatím jsem na radnici čtrnáct dní, prošla jsem si odbory, seznámila jsem se s kolegy úředníky. Domluvili jsme se, že bych ráda chodila často do terénu, máme po městě několik staveb, jsem zvyklá chodit hodně na stavby a být akční,“ dodala Iveta Mikšíková.