Výzdobu kaple měl na starosti farník a umělec Petr Štěpán. „Kaple bude sloužit především k modlitbám kněze a farníků,“ doplnil Martin Sklenář.