„Práce započaly na severní straně objektu a probíhají za dozoru zástupců z Národního památkového úřadu. Tyto práce potrvají do října, z celkových nákladů 6,5 milionu bude částka 1,6 milionu hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na regeneraci nemovitých kulturních památek na území městských památkových zón,“ informovala vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová.

Novorenesanční budova, takzvaná nová radnice, byla postavená v roce 1898 podle plánu architekta Antonína Turka a původně to byla občanská záložna. Ta v nárožním domě sídlila do roku 1948. Od roku 1949 tam sídlí městský úřad. Budovu kromě fasády zdobí i hlavní vstup v jižním průčelí s dvojicí toskánských sloupů, na kterých stojí balkón.